План комплекса
Литера А – 4 754 кв.м. Литера Н – 93 кв.м.
Литера Б – 1 601 кв.м. Литера С – 171 кв.м.
Литера В – 143 кв.м. Литера Т – 5 095 кв.м.
Литера Д – 1 430 кв.м. Литера У – 1 362 кв.м.
Литера З – 714 кв.м. Литера Х – 208 кв.м.
Литера И – 3 970 кв.м. Литера Ч – 577 кв.м.
Литера К – 1 908 кв.м. Литера Ш – 3 021 кв.м.
Литера Л – 129 кв.м. Литера Э – 1 960 кв.м.
Литера М – 1 153 кв.м. Литера Я – 512 кв.м.